ปฏิทินการจัดการแข่งขัน
การแข่งขันระดับสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 
yes เปิดลงทะเบียน นักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  วันที่  24 – 28 พ.ย. 65  : 09.00 น.
yes♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู วันที่ 28 พ.ย. 65 : 24.00 น.
yes** ประชุม  ประธานและเลขานุการ คณะดำเนินงานทุกคณะ 
          วันที่ 30 พ.ย. 65  เวลา 13.00-16.30 น. ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา

yes** ประชุม  ประธาน และเลขานุการ คณะอนุกรรมการจัดการแข่งขัน ทุกกลุ่ม ทุกกิจกรรม
          วันที่ 30 พ.ย. 65  เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
          และ เวลา 13.00-16.30 น.ประชุม ณ สนามจัดการแข่งขัน

yes** ประชุม  คณะอนุกรรมการตัดสินกิจกรรมการแข่งขันทุกกลุ่ม ทุกกิจกรรม
          วันที่ 30 พ.ย. 65  เวลา 13.00-16.30 น. ประชุม ณ สนามจัดการแข่งขัน 
yes♦ ตรวจสอบ ความถูกต้อง  รายชื่อนักเรียน ครูผู้ฝึกสอน และกิจกรรมที่แข่งขัน
        โรงเรียนสามารถขอแก้ไขข้อมูลจากระบบได้   ตั้งแต่วันที่ 1-5 ธ.ค. 65

yes♦ ประชุมนายทะเบียนเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  วันที่ 6-9 ธ.ค. 2565 : 8.30 น.-16.30 น.
yes♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู วันที่ 7 ธ.ค. 65
yes♦ จัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน วันที่ 7-9  ธ.ค. 65

จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 65

ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่   อย่างเป็นทางการ  16 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป
♦ แก้ไขชื่อสกุล ตัวสะกดผิด รอบ 2 ก่อนพิมพ์เกียรติบัตร  19-23 ธ.ค. 65
♦ เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรทุกประเภท   19  ธ.ค. 65 เป็นต้นไป
♦ ประกาศตัวแทนไประดับภาคเป็นทางการ ****  
.....................................................******.......................................................

เว็บไซต์แข่งขันระดับเขต 2565 กลุ่มแข่งขัน 30 เขต  ภาคใต้   

เว็บไซต์งานศิลปหัตศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 70  ภาคใต้ จ.สตูล


การจัดการแข่งขันระดับชาติ ภาคใต้  จ.สตูล     
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค ภายในวันที่   29  ธ.ค. 2565
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 2 ม.ค. 2566 
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3 - 12 ม.ค. 2566 (เพิ่มรูปถ่าย)
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 13 ม.ค. 2566  
♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่  14 ม.ค. 2566    เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จ. สตูล วันที่  18-20  มกราคม  2566
 
วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:45 น.