งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันระดับเขต 
 เปิดลงทะเบียน นักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  วันที่  24 – 28 พ.ย. 65  : 09.00 น.
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู วันที่ 28 พ.ย. 65 : 24.00 น.
** ประชุมฝ่ายวิชาการผู้รับผิดชอบ ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  30  พ.ย. 65  08.30-16.30
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ วันที่ 1-5 ธ.ค. 65
♦ ประชุมนายทะเบียนเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  วันที่ 6-7 ธ.ค. 2565 : 8.30 น.-16.30 น.
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู วันที่ 6-7 ธ.ค. 65
♦ จัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน วันที่ 6-7  ธ.ค. 65
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 14 - 16 ธ.ค. 65
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่   อย่างเป็นทางการ  16 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป
♦ แก้ไขชื่อสกุล ตัวสะกดผิด รอบ 2 ก่อนพิมพ์เกียรติบัตร  20-24 ธ.ค. 65
♦ เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรทุกประเภท   27  ธ.ค. 65

การจัดการแข่งขันระดับชาติ ภาคใต้  จ.สตูล     
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่   28  ธ.ค. 2565
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ ......  
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่.........  (เพิ่มรูปถ่าย)
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่........  
♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่...........     เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จ. สตูล วันที่  18-20  มกราคม  2566
วันเสาร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:45 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 245
จำนวนทีม 2,284
จำนวนนักเรียน 4,908
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,382
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 8,290
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,290

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 5,025
เมื่อวาน 9,178
สัปดาห์นี้ 75,128
สัปดาห์ที่แล้ว 70,187
เดือนนี้ 75,212
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 75,212
ทั้งหมด 75,212