งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสมัครกรรมการเพื่อตัดสิน
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 
ผ่านลิ้งค์ Google Form คลิกที่นี

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก..
กำหนดส่งผลงานหรือรูปเล่มโครงงาน
ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2565
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก..
   
   
   

ระดับเครือข่ายอำเภอ

เครือข่ายอำเภอ วันแข่งขัน
   เครือข่ายอำเภอสะเดา
   เครือข่ายอำเภอนาทวี
   เครือข่ายอำเภอเทพา

   เครือข่ายอำเภอสะบ้าย้อย
   เครือข่ายอำเภอจะนะ
   วันที่ 6 - 7  ธันวาคม  2565
   
วันที่ 7 - 8  ธันวาคม  2565
   
วันที่ 8 - 9  ธันวาคม  2565
   วันที่ 8 - 9  ธันวาคม  2565
   วันที่ 10 - 11  ธันวาคม  2565
 
ระดับเขตพื้นที่
รายการ วันเวลา
 - เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู  ระดับเขตพื้นที่
 - ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู
 - ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครู และแก้ไขในระบบ
 - เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู
 - จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
 - ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่

 - พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน
 - ภายในวันที่ 12 ธันวาคม  2565
 - 13  ธันวาคม  2565
 - 17  ธันวาคม  2565
 - 19  ธันวาคม  2565
 - 23 – 25  ธันวาคม 2565
 - หลังจบการแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์
    www.sk3.go.th
 - 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
  
ระดับชาติ : ภาคใต้ จังหวัดสตูล
รายการ วันเวลา
 - โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ
 - ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ
 - แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ
 - ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ
 - พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ
 - การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดสตูล
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:30 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 244
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 1
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 223
เมื่อวาน 342
สัปดาห์นี้ 10,107
สัปดาห์ที่แล้ว 9,968
เดือนนี้ 10,191
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 10,191
ทั้งหมด 10,191