แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ให้ติดตามเว็บไซต์การแข่งขัน วัน เวลา และสถานที่แข่ง
เว็บไซต์แจ้งวัน เวลา และสถานที่การเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล 
ได้ที่   https://south70.sillapa.net/sp-south/
วันอังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 15:25 น.