ประชุมคณะกรรมการตัดสิน และผู้ประสานงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน และผู้ประสานงาน ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเพชรชมพู โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมตามประกาศฯ
วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 14:17 น.