ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 099
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไสบ่อ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 83.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต 2 78.60 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 78.20 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 77.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 76.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 75.40 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 74.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 73.60 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 13  
14 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 71.60 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านควนตัง สพป. ตรัง เขต 2 70.60 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง สพป. ตรัง เขต 2 68.20 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 66.80 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 66.40 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สพป. ตรัง เขต 2 66.40 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 63.40 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน