ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 95.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 93.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนหนองกก สพป. ตรัง เขต 2 92.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไร่ออก สพป. ตรัง เขต 2 89.80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 88.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 86.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 85.40 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 82.60 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 82.40 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 81.60 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 80.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 79.80 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 79.80 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 79.80 เงิน 15  
18 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 78.40 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา สพป. ตรัง เขต 2 76.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 74.60 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 70.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน