ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 093
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าเตียว สพป. ตรัง เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านไสบ่อ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 12  
14 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 12  
15 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดสิทธิโชค สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 22  
24 โรงเรียนวัดปากแจ่ม สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน