ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 090
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 88.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 78.75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สพป. ตรัง เขต 2 78.25 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ สพป. ตรัง เขต 2 75.75 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 75.50 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านไสบ่อ สพป. ตรัง เขต 2 75.25 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 74.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 74.25 เงิน 14  
16 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 70.50 เงิน 16  
17 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 70.50 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 61.75 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน