ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 79.50 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 74.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 70.50 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 70.50 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สพป. ตรัง เขต 2 62.50 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 60.50 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 60.25 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 57 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 56.50 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 56.50 เข้าร่วม 17  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 54.50 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 54 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป. ตรัง เขต 2 49 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 43.50 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 42 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนวัดสิทธิโชค สพป. ตรัง เขต 2 41 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 40 เข้าร่วม 27  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน