ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 085
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 97.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 70.50 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 64.50 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 63.50 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน