ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 835
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 49 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 45 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 44 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 44 เข้าร่วม 7  
9 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 41 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 40 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 40 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 - -  
13 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน