ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 832
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 97.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 94.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 92.50 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 89.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 88.50 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง สพป. ตรัง เขต 2 87.50 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 86.50 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 85.50 ทอง 17  
18 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 18  
19 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 84.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านเกาะลิบง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 83.50 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 22  
23 โรงเรียนวัดควนธานี สพป. ตรัง เขต 2 82.50 ทอง 23  
24 โรงเรียนบ้านผมเด็น สพป. ตรัง เขต 2 81.50 ทอง 24  
25 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 80.50 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน