ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 823
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 6  
8 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 6  
9 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 10  
13 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 10  
14 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 14  
16 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 16  
20 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 16  
21 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 16  
22 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 22  
24 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 26  
28 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน