ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 6  
7 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านเขาโอน สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 20  
22 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน