ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 88.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สพป. ตรัง เขต 2 81.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนอนุบาลรัษฎา สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านเขาโอน สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน