ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 800
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 15  
16 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 25  
26 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 26  
27 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน