ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 795
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 95.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 94.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 93.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 93.40 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 92.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 92.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 86.40 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 85.40 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 84.60 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 84.20 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 83.60 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 81.20 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 80.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 80.40 ทอง 16  
17 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 79.80 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 78.80 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 76.40 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต 2 76.20 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 74.20 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 71.80 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 70.20 เงิน 25  
26 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 68.40 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 68.20 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 64.20 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 - -  
30 โรงเรียนบ้านนํ้าฉา สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน