ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 791
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านดุหุน สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านสายควน สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 19  
21 โรงเรียนวัดสิทธิโชค สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านเขาโอน สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 25  
28 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านปาเต สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านป่าเตียว สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน