ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 97.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 96.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 94.22 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 92.15 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 90.58 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 87.58 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 85.32 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 79.25 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 76.55 เงิน 10  
11 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 75.42 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 72.64 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 68.54 ทองแดง 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน