ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านควนตัง สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดสีหราษฎร์ศรัทธา สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 29  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน