ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 98.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 84.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 82.87 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 81.34 ทอง 5  
6 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 80.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 77.32 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 75.98 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 75.64 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 74.97 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 71.45 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน