ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 98.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 95.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 93.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 88.99 ทอง 5  
6 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 87.49 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 86.75 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 85.87 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 85.63 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 84.22 ทอง 10  
11 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 83.29 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 82.74 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 81.53 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 81.03 ทอง 14  
15 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 80.59 ทอง 15  
16 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 79.10 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 79.08 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 76.56 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 75.73 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 74.95 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 74.23 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. ตรัง เขต 2 72.35 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 70.47 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 69.96 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 69.61 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 67.18 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 64.28 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านโตน สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน