ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 774
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 92.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 91.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 89.25 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 84.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 84.25 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 80.50 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 78.75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 74.25 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน