ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 772
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 95.16 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 89.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไสบ่อ สพป. ตรัง เขต 2 88.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 86.17 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ สพป. ตรัง เขต 2 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 83.35 ทอง 7  
8 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 82.68 ทอง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน