ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 768
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 80.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 75.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 75.67 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 73.17 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป. ตรัง เขต 2 72.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 70.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 70.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สพป. ตรัง เขต 2 68.01 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดสิทธิโชค สพป. ตรัง เขต 2 62.99 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน