ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 766
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 10  
12 โรงเรียนบ้านจิจิก สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 10  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 10  
14 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 10  
15 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 10  
16 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 10  
17 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านป่ากอ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน