ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 760
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนํ้าพราย สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านวังลำ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 8  
10 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 8  
11 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 11  
13 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านช่องหาร สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 16  
19 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านปาเต สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 35 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 35 เข้าร่วม 26  
28 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 - -  
29 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน