ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 759
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 86.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 86.60 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 85.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 85.40 ทอง 7  
8 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 84.80 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 84.20 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 84.20 ทอง 10  
12 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 84.20 ทอง 10  
13 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 83.75 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 83.60 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 82.80 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านท่าปาบ สพป. ตรัง เขต 2 82.60 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 81.80 ทอง 19  
20 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 81.60 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 81.40 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านปาเต สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านเขาโอน สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 22  
24 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 22  
25 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต 2 80.60 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 26  
27 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 79.60 เงิน 27  
28 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 79.20 เงิน 28  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน