ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 741
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 59 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 56 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 51 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 51 เข้าร่วม 19  
21 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน