ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 740
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 7  
9 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (รัษฎา) สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนบ้านควนอารี สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านปาเต สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์ สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 13  
16 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 16  
18 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 16  
19 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 61 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 59 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 58 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 55 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 54 เข้าร่วม 26  
27 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 53 เข้าร่วม 27  
28 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 47 เข้าร่วม 28  
29 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 44 เข้าร่วม 29  
30 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 41 เข้าร่วม 30  
31 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน