ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 738
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองศรีจันทร์ สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 9  
11 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 9  
12 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านโตน สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 13  
16 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านลำแพะ สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 17  
19 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 17  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน