ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 4  
6 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 13  
16 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 16  
18 โรงเรียนบ้านช่องหาร สพป. ตรัง เขต 2 - -  
19 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 - -  
20 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน