ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 736
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 5  
6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 5  
7 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 9  
12 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 9  
13 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 15  
17 โรงเรียนบ้านท่าโต๊ะเมฆ สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 17  
19 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดนํ้าฉ่า สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน