ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 734
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านควนอารี สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดปากแจ่ม สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 4  
8 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 4  
9 โรงเรียนบ้านดุหุน สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางค้างคาว สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 11  
13 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านวังหลาม สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 13  
15 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 13  
16 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 13  
17 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 17  
18 โรงเรียนวัดควนธานี สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 17  
19 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านป่ากอ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน