ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 703
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดุหุน สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 10  
12 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 15  
16 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 19  
20 โรงเรียนวัดวารีวง สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 70 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 28  
29 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 29  
30 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน