ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 702
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนพญา สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 6  
8 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 11  
13 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 66 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 22  
24 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 62 ทองแดง 25  
27 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 27  
28 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 27  
29 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สพป. ตรัง เขต 2 60 ทองแดง 27  
30 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน