ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 602
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 93.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 87.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 86.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 85.66 ทอง 7  
8 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 83.99 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 81.99 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 81.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านแหลมมะขาม สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 71.67 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 70.33 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านห้วยไทร สพป. ตรัง เขต 2 - -  
19 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน