ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 051
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไสบ่อ สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านกลิ้งกลอง สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 4  
6 โรงเรียนวัดไม้ฝาด สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 7  
10 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 - -  
12 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านเขากอบ สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน