ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 048
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบางเตา สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านควนหนองยาง สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านช่องลม สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 6  
8 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง สพป. ตรัง เขต 2 78 เงิน 6  
9 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดกาญจนบริรักษ์ สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน