ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 046
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 91.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 90.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สพป. ตรัง เขต 2 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 86.60 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 81.20 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 78.80 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 76.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 73.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 73.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 70.20 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 68.80 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 66.40 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 64.20 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 63.40 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านไสมะม่วง สพป. ตรัง เขต 2 62.60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 60.40 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 60.40 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
21 โรงเรียนบ้านซา สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
22 โรงเรียนบ้านนํ้าราบ สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
24 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
25 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
26 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
27 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
28 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน