ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 374
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 92.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 89.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดทุ่งใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 84.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 84 ทอง 5  
7 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 83.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 82.67 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 82.67 ทอง 9  
11 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 82.33 ทอง 11  
12 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 81.34 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 79.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 78.01 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน