ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 372
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย สพป. ตรัง เขต 2 84.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 84.66 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 84.66 ทอง 5  
8 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 83.66 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 83.65 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 83.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 82.99 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 81.33 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 80.66 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 80.34 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 80.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนอนุบาลกันตังศึกษา สพป. ตรัง เขต 2 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 79.68 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สพป. ตรัง เขต 2 78.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 77.99 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านทุ่งสมอ สพป. ตรัง เขต 2 77.65 เงิน 20  
21 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 77.34 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 76.34 เงิน 22  
23 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 75.67 เงิน 23  
24 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 75.66 เงิน 24  
25 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 75.32 เงิน 25  
26 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน