ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 371
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 91.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 90.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 89.50 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 88.32 ทอง 5  
6 โรงเรียนท่างิ้ว(ต.ช.ด.อุปถัมภ์) สพป. ตรัง เขต 2 85.30 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 82.64 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 82.31 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 80.64 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 77.65 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 77.31 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 - -  
13 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน