ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 92.31 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 89.32 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 86.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 86.65 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านคลองโตน สพป. ตรัง เขต 2 86.65 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ สพป. ตรัง เขต 2 86.65 ทอง 6  
9 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 86.65 ทอง 6  
10 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 86.30 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 85.98 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย สพป. ตรัง เขต 2 85.98 ทอง 11  
13 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 85.98 ทอง 11  
14 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 85.65 ทอง 14  
15 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 85.32 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 85.31 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 84.65 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 84.64 ทอง 18  
19 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 83.99 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 83.32 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 82.64 ทอง 21  
22 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 82.31 ทอง 22  
23 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 82.30 ทอง 23  
24 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 81.98 ทอง 24  
25 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 25  
26 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 80.98 ทอง 26  
27 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 80.65 ทอง 27  
28 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 79.32 เงิน 28  
29 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป. ตรัง เขต 2 76.33 เงิน 29  
30 โรงเรียนบ้านพระม่วง สพป. ตรัง เขต 2 74.32 เงิน 30  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน