ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 037
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองราโพ สพป. ตรัง เขต 2 93.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 91.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 82.80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 80.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 78.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 77.80 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 77.80 เงิน 7  
9 โรงเรียนบ้านต้นปรง สพป. ตรัง เขต 2 77.61 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม สพป. ตรัง เขต 2 77.60 เงิน 10  
11 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 77.40 เงิน 11  
12 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 76.80 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านมดตะนอย สพป. ตรัง เขต 2 76.60 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป. ตรัง เขต 2 76.60 เงิน 13  
15 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 75.20 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ สพป. ตรัง เขต 2 75.20 เงิน 15  
17 โรงเรียนวัดปากแจ่ม สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านไทรบ่วง สพป. ตรัง เขต 2 73.80 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านโตน สพป. ตรัง เขต 2 72.40 เงิน 19  
20 โรงเรียนบ้านดุหุน สพป. ตรัง เขต 2 72.20 เงิน 20  
21 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 70.80 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านป่าเตียว สพป. ตรัง เขต 2 68.80 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป. ตรัง เขต 2 67.20 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนบ้านปาเต สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนบ้านคลองลุ สพป. ตรัง เขต 2 58.80 เข้าร่วม 25  
26 โรงเรียนบ้านต้นไทร สพป. ตรัง เขต 2 - -  
27 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 - -  
28 โรงเรียนบ้านบางสัก สพป. ตรัง เขต 2 - -  
29 โรงเรียนบ้านพรุจูด สพป. ตรัง เขต 2 - -  
30 โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่(กันตัง) สพป. ตรัง เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน