ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 91.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านไสต้นวา สพป. ตรัง เขต 2 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 85.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 83.99 ทอง 4  
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๐๒(บ้านเกาะเต่า) สพป. ตรัง เขต 2 83.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองมวง สพป. ตรัง เขต 2 83.33 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 83.32 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านทุ่งยาง สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 8  
9 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 82.34 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 82.33 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 81.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. ตรัง เขต 2 81 ทอง 12  
13 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 80.67 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านควนตัง สพป. ตรัง เขต 2 79.35 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป. ตรัง เขต 2 76.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 74.99 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านบางคราม สพป. ตรัง เขต 2 73.99 เงิน 17  
18 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 73.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 71.32 เงิน 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน