ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยนาง(วันครู2501) สพป. ตรัง เขต 2 91.97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 88.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดถํ้าพระพุทธ สพป. ตรัง เขต 2 87.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเขา สพป. ตรัง เขต 2 86.65 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนาวง สพป. ตรัง เขต 2 86.64 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 85.97 ทอง 6  
7 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 85.97 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านทอนเหรียน สพป. ตรัง เขต 2 85.64 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 85.33 ทอง 9  
10 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 84.31 ทอง 10  
11 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 83.64 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองคล้า สพป. ตรัง เขต 2 83.32 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านไชยภักดี สพป. ตรัง เขต 2 82.31 ทอง 13  
14 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 81.98 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 81.65 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. ตรัง เขต 2 81.31 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านแหลม สพป. ตรัง เขต 2 80.98 ทอง 17  
18 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 80.64 ทอง 18  
19 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 80.64 ทอง 18  
20 โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ สพป. ตรัง เขต 2 80.31 ทอง 20  
21 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป. ตรัง เขต 2 76.99 เงิน 21  
22 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนบ้านในปง สพป. ตรัง เขต 2 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน