ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโคกยาง สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเจริญร่มเมือง สพป. ตรัง เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดควนไทร สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดควนเมา สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดเขาพระ สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 7  
8 โรงเรียนกมลศรี สพป. ตรัง เขต 2 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชร สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. ตรัง เขต 2 77 เงิน 9  
11 โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา สพป. ตรัง เขต 2 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง สพป. ตรัง เขต 2 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด สพป. ตรัง เขต 2 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป. ตรัง เขต 2 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร) สพป. ตรัง เขต 2 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สพป. ตรัง เขต 2 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม สพป. ตรัง เขต 2 69 ทองแดง 17  
19 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนบ้านหนองหมอ สพป. ตรัง เขต 2 67 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 65 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 64 ทองแดง 22  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน