ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 โรงยิมเทศบาลตำบลห้วยยอด โรงเรียนธาดาอนุสรณ์ (เอกชน) โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา (เอกชน) โรงเรียนห้วยยอด โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง โรงเรียนวัดเขาวิเศษ และโรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ระหว่างวันที่ 17 - 18 และ 24 - 25 ธันวาคม 2565

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 311
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านลำช้าง สพป. ตรัง เขต 2 99.50 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์ สพป. ตรัง เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป. ตรัง เขต 2 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านทุ่งต่อ สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหน้าเขา สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง 4  
6 โรงเรียนวิเศษกาญจน์ สพป. ตรัง เขต 2 96 ทอง 4  
7 โรงเรียนบ้านฉางหลาง สพป. ตรัง เขต 2 95 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหลังเขา สพป. ตรัง เขต 2 91 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านห้วยนํ้าเย็น สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 9  
11 โรงเรียนวัดโคกเลียบ สพป. ตรัง เขต 2 90 ทอง 9  
12 โรงเรียนบ้านท่าส้ม สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 12  
13 โรงเรียนหาดปากเมง สพป. ตรัง เขต 2 88 ทอง 12  
14 โรงเรียนวัดบางดี สพป. ตรัง เขต 2 87 ทอง 14  
15 โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป. ตรัง เขต 2 86 ทอง 15  
16 โรงเรียนบ้านบางเป้า สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 16  
17 โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 16  
18 โรงเรียนบ้านพรุใหญ่ สพป. ตรัง เขต 2 85 ทอง 16  
19 โรงเรียนบ้านคลองชีล้อม สพป. ตรัง เขต 2 84.50 ทอง 19  
20 โรงเรียนบ้านช่องหาร สพป. ตรัง เขต 2 83 ทอง 20  
21 โรงเรียนบ้านบางพระ สพป. ตรัง เขต 2 81.50 ทอง 21  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน